Possujen hyvinvoinnin edelläkävijä

Meillä porsaiden hyvinvointi on ensiarvoisen tärkeää, minkä vuoksi kasvatamme possuja ainoastaan vapaan ja stressittömän ympäristön tarjoavassa pihattosikalassa. Toukokuussa 2018 valmistuneen pihattosikalan suunnittelussa käytettiin apuna myös eläinlääkäreitä, jotta sioille saatiin rakennettua mahdollisimman hyvät elintilat. Luomalla mahdollisimman hyvät olosuhteet, pyrimme täysin antibioottivapaaseen tuotantoon. Paijalle porsaat tulevat Loimaalta, Satu ja Tuomas Levomäen vapaaporsitussikalasta, jossa hyvin hoidetuilla emakoilla on riittävästi tilaa ja pesäntekomateriaalia. Näin ollen porsaat saavat parhaan mahdollisen alun elämään.

Merkittävimmät sikojen hyvinvointia edistävät seikat ovat hyvän hengitysilman takaava kattokorkeus sekä olkikarsinat, joissa siat pääsevät toteuttamaan lajinmukaista käytöstään tonkimalla. Paijan ainutlaatuisessa sikalassa myös karsinoiden koko on mitoitettu siten, että sikaa kohden on reilusti yli kaksinkertainen määrä lain vaatimuksiin nähden. Pihattosikalassa jokaisella possulla on myös mahdollisuus ulkoilla hyvin suojatussa ulkotarhassa lähes ympäri vuoden. Taataksemme sioille parhaan mahdollisen ravinnon, ruokimme sikoja ainoastaan kotimaisella soijattomalla rehuseoksella, jossa on omilla tai naapurin pelloilla kasvanutta rehua. Kun possun on aika siirtyä Paijan pihattosikalasta tilateurastamoon, joutuu se kulkemaan ainoastaan 200 metrin matkan pitkän ja stressaavan kuljetuksen sijaan.

Myös ympäristöasiat huomioidaan osana pihattopossutuotantoa. Sikalan katolla on aurinkopaneelit, joilla saadaan vähintään puolet vuodesta tuotettua sikalan käyttämä sähkö. Pihaton ilmanvaihto on luonnollinen, jolloin sähköä ei kulu ilmastointiin. Koko tuotantoketjussa pyritään käyttämään mahdollisimman vähän fossiilisia polttoaineita – possut syövät kotimaista, joko omilla tai naapurin pelloilla tuotettua rehua ja lietelanta vaihdettiin vähemmän kuljetuskilometrejä vaativaan kuivalantaan.

Paijan tilateurastamo
Saarikontie 141
31700 Urjala

Henna 041 449 8210
Juha 041 432 3888
Myymälä 050 573 9189