Pitkät juuret, hyvinvoivat possut - 

Paijan tila

Paijan tilan historia ulottuu aina 1950-luvulle, jolloin Juhan isovanhemmat perustivat tilan. Alun perin Paijalla kasvatettiin sikoja, lehmiä, hevosia ja kanoja. Jokainen sukupolvi on kehittänyt tilan toimintaa tuoden mukanaan uusia innovaatioita. Kun Juhan vanhemmat ottivat ohjat käsiinsä 1970-luvulla, tila alkoi keskittyä perunanviljelyyn ja siankasvatukseen.

Vuonna 1995 tila suuntasi toimintansa uudelleen, kun perunanviljely sai väistyä Paijan tilateurastamon aloitettua toimintansa. Tästä lähtien tila on keskittynyt yksinomaan laadukkaan sianlihan tuottamiseen, luoden maineen ensiluokkaisena lähilihan tuottajana.

Vuonna 2009 Paijalla tehtiin sukupolvenvaihdos, kun Juha ja Henna ottivat tilan haltuunsa. He toivat mukanaan uusia ideoita ja kehittivät tilan tuotantoa oman näkemyksensä mukaisesti. Erilaisten kokeilujen ja innovaatioiden kautta Paijalla päätettiin rakennuttaa täysin uudenlainen sikala, joka panostaa erityisesti eläinten hyvinvointiin.


Uusia tuulia modernein ottein

Toukokuussa 2018 tila käänsi jälleen uuden sivun mittavassa historiassaan, kun uusi possuystävällinen pihattosikala sai ensimmäiset asukkaansa. Tämä moderni ja eläinten hyvinvointiin keskittyvä sikala kuvastaa Paijan tilan jatkuvaa pyrkimystä parantaa ja innovoida, säilyttäen samalla perinteisen laadukkaan sianlihan tuotannon perinteen. Tulevaisuus näyttää valoisalta, ja tila jatkaa kehittymistään, yhdistäen perinteet ja nykyaikaiset käytännöt saumattomasti.

Paijan Tilan juuret ulottuvat siis syvälle menneisyyteen, ja jokainen sukupolvi on jättänyt oman jälkensä tilan tarinaan. Innovatiiviset ratkaisut ja sitoutuminen eläinten hyvinvointiin ovat olleet avainasemassa tilan menestyksessä. Paijan Tilalla on kyetty säilyttämään perinteet ja laatu, samalla kun toimintaa on jatkuvasti kehitetty vastaamaan nykyajan vaatimuksia ja odotuksia. Tämä yhdistelmä perinteitä ja innovaatioita varmistaa, että Paijan Tila pysyy johtavana toimijana laadukkaan ja vastuullisen sianlihan tuottajana myös tulevaisuudessa.

Vuonna 2023 kohdattiin suuri suru, kun Juha menehtyi. Henna jatkaa toimintaa heidän yhdessä valitsemallaan tiellä. Juhalla oli merkittävä rooli tilan historiassa ja ilman häntä ei oltaisi tässä yrittämässä. Hänen muistonsa ja sitoutumisensa kannustavat jatkamaan eteenpäin.