Paijan Pihattopossun hiilijalanjälki on reilusti alle suomalaisen keskiarvon

Paijan Pihattopossulle on laskettu koko tuotantoketjun hiilijalanjälki emakkotilalta teuraskiloihin asti ja tämä on 3,34 kg CO2e / teuras-kg . Laskennan avulla saatiin vahvistusta kahden edelläkävijämaatilan, Levomäen vapaaporsitustilan sekä Paijan maatilakokonaisuuden oikeansuuntaisista toimista kestävän lihantuotannon eteen. Molemmilla tiloilla on tähän asti menty eläinten hyvinvointi edellä, mutta toiminnoissa on koko ajan ollut mukana yhä isommissa määrin ympäristön huomioiminen.

Paijan Pihattopossun matalan hiilijalanjäljen mahdollistaa se, että kokonaisuuden isot osa-alueet ovat kunnossa. Tilalla on viljapainotteinen ruokinta ja rehuvilja viljellään itse, soijaton tiiviste, oman oljen käyttö kuivikkeena, hake lämmityspolttoaineena, hyvä satotaso ja eläinperäisen lannoitteen iso osuus lannoitteissa. Pihattosikalan aurinkopaneelit edesauttavat pienentämään sähkön päästöjä.

Tulos 3,34 CO”e/kg teuras-kg kertoo, kuinka monta kiloa päästöjä hiilidioksidiksi muutettuna syntyy tuotettaessa yksi teuras-kg. Lukema on matalampi kuin tyypillisen suomalaisen keskiverto sianlihan CO2 ekv, joka on 3,5 CO2 ekv per teuras-kg. (Luonnonvarakeskuksen tutkimus kotimaisen sian- ja broilerinlihan hiili- ja vesijalanjäljistä 2021).

Laskelman toteutti Paijan Pihattopossulle (*mukana laskelmissa Levomäen vapaaporsitussikala ja Loimaan koulutilan sekä Paijan koko tuotantokokonaisuus, joka käsittää maatalouden, pihattosikalan ja Tilateurastamon) asiantuntijayritys Envitecpolis Oy Cool Farm Tool -työkalua käyttäen. Laskenta on IPCC-laskentametodologian mukainen ja noudattaa soveltuvin osin PEF-ohjeistusta. 

Näistä tuloksista on hyvä jatkaa kohti hiilineutraalimpaa tuotantoa!